آرشیو نوشته ها با صفحه ساز

آرشیو نوشته های زیر با استفاده از المان های اختصاصی قالب مگاوردپرس در صفحه ساز المنتور طراحی و ایجاد شده است و امکان کنترل ظاهر و محتوای آنها همانند: کنترل تعداد نمایش نوشته ، مرتب سازی نوشته ها بر اساس عنوان ، تاریخ انتشار یا به روزرسانی ، بازدید و… به صورت سعودی و نزولی و فیلتر آنها بر اساس دسته بندی ، کنترل رنگ متن ها ، پس از زمینه باکس ها و دکمه ها ، فونت ، گردی گوشه ها و سایه های باکس ها ، فضای بین ردیف ها و ستون ها ، پدینگ و… برای هر بخش به صورت جداگانه با استفاده از این صفحه ساز و به صورت زنده فراهم می باشد.

همچنین شما می توانید با استفاده از این کنترل هایی که در اختیار شما قرار می گیرد ، سفارشی سازی بیشتری را بر روی باکس ها اعمال و آنها بر اساس سلیقه سفارشی سازی نمایید و باکس های زیر تنها یک نمونه از طراحی هر المان می باشند.

حالت کلاسیک - شبکه ای

حالت کلاسیک - کاروسل

حالت لیست - شبکه ای

 

یک فکر مخفی خطرناک در عمق ضمیر ناخودآگاه

یک فکر مخفی خطرناک در عمق ضمیر ناخودآگاه modirیک فکر مخفی خطرناک در عمق ضمیر ناخودآگاهmodirیک فکر مخفی خطرناک در عمق ضمیر ناخودآگاهmodirیک فکر مخفی خطرناک در عمق ضمیر ناخودآگاه...
فایل های دانلودی 275 بازدید دکتر علی حسن پور 1401/07/17 5
 

بدن ما هر سال از نو ساخته می شود

بدن ما هر سال از نو ساخته می شود modirبدن ما هر سال از نو ساخته می شودmodirبدن ما هر سال از نو ساخته می شودmodirبدن ما هر سال از...
آرامش و کاهش اضطراب 230 بازدید دکتر علی حسن پور 1401/07/17 0
 

نمونه علمی بیمار شدن با قدرت ذهن

نمونه علمی بیمار شدن با قدرت ذهن modirنمونه علمی بیمار شدن با قدرت ذهنmodirنمونه علمی بیمار شدن با قدرت ذهنmodirنمونه علمی بیمار شدن با قدرت ذهن LikeLiked دانلود000 یه خاطره...
فایل های دانلودی 162 بازدید دکتر علی حسن پور 1401/07/17 0

حالت لیست - کاروسل

حالت مدرن - شبکه ای

حالت مدرن - کاروسل

حالت مخصوص ویدئوها

هیچ مطلبی یافت نشد