دکتر علی حسن پور

دکتر علی حسن پور هستم
از همون موقع که تصمیم گرفتم رشته ی پزشکی رو انتخاب کنم، همیشه این حس که بتونم کاری کنم آدما از رنج و درد بیماری راحت شن و به سلامتی جاودانه برسن منو به وجد میاورد.

قراره اینجا یاد بگیریم چطور با تغییر افکارمون سلامتی جاودانه رو برای خودمون به ارمغان بیاریم.

  • بیوگرافی
  • دوره ها

دکتر علی حسن پور هستم

از همون موقع که تصمیم گرفتم رشته ی پزشکی رو انتخاب کنم، همیشه این حس که بتونم کاری کنم آدما از رنج و درد بیماری راحت شن و به سلامتی جاودانه برسن منو به وجد میاورد.

قراره اینجا یاد بگیریم چطور با تغییر افکارمون سلامتی جاودانه رو برای خودمون به ارمغان بیاریم.

پخش ویدیو
هیچ دوره ای یافت نشد